Verslag: Hope Step Japan! 2017

Hope Step Japan! 2017 Forget Us Not | Fotografie: Francisca Hagen

Afgelopen zaterdag 11 maart was het 6 jaar geleden dat Japan werd opgeschikt door een zeer grote aardbeving, gevolgd met een tsunami en kernramp. Dit werd over de gehele wereld herdacht, waaronder op Hope Step Japan! 2017 een dag later.

Eigenlijk zou Hope Step Japan! 2017 in besloten en huiselijke setting plaats gaan vinden, maar werd er uiteindelijk besloten toch de deuren te openen voor het publiek. Met de jaren is er natuurlijk minder aandacht voor deze ramp en de gevolgen ervan, in de media hoor je tegenwoordig er maar weinig over, waardoor het gauwer in de vergetelheid raakt. Toch zijn er mensen die er dageijks mee geconfronteerd blijven worden, sommigen zijn geevacueerd vanuit Fukushima en zitten nog steeds in tijdelijke behuizingen, anderen hebben een geliefde verloren en moeten het nu zonder hen doen. De wereld blijft natuurlijk doordraaien.

Tijdens Hope Step Japan! is er elk jaar ruimte om de ramp te herdenken, maar ook om vooruit te kijken. Wat vooral interessant is om te kijken in hoeverre de levens heeft verandert voor diverse mensen. Na al die jaren is het goed om te kijken wat bijvoorbeeld de situatie is van de kerncentrales in Japan, en in hoeverre Japan opschiet met het opzetten van het verkrijgen van energie via zonne-energie en windenergie. Er wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe andere landen het doen op dat vlak.

Vooral indrukwekkend was de discussie over energie en kinderen door Futures, waarbij kinderen van rond de 12/13 jaar met zeer interessante vragen kwamen over kernenergie. Want hoe zijn kerncentrales gerelateerd aan atoombommen en wat is het advies over het eten van vis uit de Grote Oceaan? Het deed het publiek zeker nadenken, hier en daar kwamen antwoorden. Daarbij kon het publiek zelf ook met vragen komen. HSJ Fact Seekers kwam met een aangevuld overzicht van feiten na de kernramp in Fukushima. Dit is uiteindelijk een flinke lijst geworden van 13 A3 papieren met nieuws. Ondanks het feit dat er in Nederland misschien niet heel veel wordt gemeld, blijven er alsnog mensen dagelijks bezig met het verkrijgen van nieuwe informatie om te verwerken in een lijst. De meest recente toevoegiging op de lijst is die van 9 maart 2017: Volgens een enquete gemaakt door NHK heeft 45% (334 personen) van de 741 geëvacueerde mensen vanuit de prefectuur Fukshima aangegeven lastiggevallen of geestelijk bedroefd te zijn bij de evacuatie bestemming. Diegene die deze lijst bijhoudt, Kazushi Matsumoto, wil nog tenminste 10 jaar actief zijn met het bijhouden van deze feiten, als hij denkt dat je pas na zoveel jaren een bepaald patroon kunt zien welke eventueel informatief kan zijn voor de toekomst om ervan te kunnen leren.

Hope Step Japan! 2017 vond dit keer plaats in het huiselijke Okido Yoga in Amsterdam. De schoenen moesten uit en op kussentjes kon je gaan zitten om de aandacht te vestigen op interviews, video’s en presentaties. De bijeenkomst welke door de organisatie werd benoemd als meeting, had een gemoedelijke sfeer. Diverse geinteresseerden kwamen samen om zichzelf te informeren, maar ook om deel te nemen aan de diverse discussies. Vanuit Hope Step Japan! wordt er altijd gehoopt dat men met de verkregen informatie iets gaat doen, al is het maar om erover na te denken en te bespreken met anderen.

Fotografie: Francisca Hagen

Exit mobile version